Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

St.prp. nr. 26 (2005-2006), unnateke kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 56 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2005 Innst. S. nr. 56 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005