Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)

St.prp. nr. 11 (2005-2006), Innst. S. nr. 44 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 08.12.2005Innst. S. nr. 44 (2005-2006)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har etter forslag fra Regjeringen enstemmig vedtatt å godkjenne beslutning fra EØS-komiteen om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) og norsk deltakelse i byrået. ENISA skal bidra til å styrke EUs, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.12.2005

  Behandlet i Stortinget: 13.12.2005