Utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes - Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 28 (2005-2006), Innst. S. nr. 61 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 61 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at bompengeselskapet Atlanterhavstunnelen AS får løyve til å ta opp lån til å forskottere bygginga av Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal (vegsambandet rv 64 Bremnes-Kristiansund) og vidare til å krevje opp bompengar til delvis bompengefinansiering av utbygginga. Anleggsarbeida på prosjektet er planlagt å starte sommaren 2006, med fullføring i løpet av 2008. Alle partia gjekk inn for bygging av prosjektet. Forslag frå Framstegspartiet om å finansiere bygginga ved løyvingar over statsbudsjettet, utan bompengar, fekk ikkje tilslutnad.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005