Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2005 kl. 10

Dato: 05.12.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(95)

  Utbygging, anlegg og drift av Tyrihans (St.prp. nr. 30 (2005-2006))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(96)

  Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005 (St.prp. nr. 29 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(97)

  Utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes – Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal (St.prp. nr. 28 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 4.(98)

  Samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979 (St.prp. nr. 27 (2005-2006))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.