Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud

St.prp. nr. 32 (2005-2006), Innst. S. nr. 76 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.01.2006 Innst. S. nr. 76 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud. Direktivet har til formål å skape felles rammer for overtakelsestilbud for selskaper som er tatt opp til notering på regulert marked i EØS-området. Direktivet sikrer et minste nivå for beskyttelse av minoritetsaksjeeiere ved nye eierforhold i selskapene. Dette vil kunne medvirke til å fremskynde integreringen av de finansielle markedene, som igjen anses viktig for å sikre den europeiske økonomiens konkurransedyktighet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.2006

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2006