Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal, May-Helen Molvær Grimstad og Hans Olav Syversen om skjerpet lovgivning mot pornografi m.v.

Dokument nr. 8:11 (2005-2006), Innst. S. nr. 103 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 07.03.2006 Innst. S. nr. 103 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om skjerpet lovgivning mot pornografi m.v.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2006