Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk- teknisk utstyr i sykehus

Dokument nr. 3:6 (2005-2006), Innst. S. nr. 123 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. S. nr. 123 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i sykehus. Undersøkelsen stiller blant annet spørsmål ved om helseforetakene har god nok oversikt til å prioritere riktig og legge til rette for en best mulig utnyttelse av utstyrsinvesteringene. Stortinget har vedtatt at Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2006