Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Åse M. Schmidt og Bård Hoksrud om å fjerne kravet til tvungent medlemskap i studentsamskipnaden for rett til å avlegge eksamen ved universiteter og høyskoler

Dokument nr. 8:15 (2005-2006), Innst. S. nr. 106 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Bård Hoksrud, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.03.2006 Innst. S. nr. 106 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et privat forslag om å fjerne kravet til tvungent medlemskap i studentsamskipnaden for rett til å avlegge eksamen ved universiteter og høyskoler. Forslaget ble vedlagt møteprotokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2006