Utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknytning til Talgje (fylkesveg 606)

St.prp. nr. 38 (2005-2006), Innst. S. nr. 95 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. S. nr. 95 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån til å forskottere bygginga av fastlandssamband til Finnøy i Rogaland (Finnfast), med tilknyting til Talje, og å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av utbygginga.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2006