Kredittmeldinga 2005

St.meld. nr. 13 (2005-2006), Innst. S. nr. 232 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2006 Innst. S. nr. 232 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Kredittmeldingen for 2005. Kredittmeldingen gir generell informasjon om finansmarkedet og om virksomheten til Norges Bank, Kredittilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF). I tillegg gis en vurdering av utøvelsen av pengepolitikken. Stortinget vedtok enstemmig at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006