Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

St.prp. nr. 75 (2005-2006), Innst. S. nr. 223 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 223 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med basis i lønnsoppgjøret for tilsatte i staten, har Stortinget enstemmig vedtatt å øke tillegg mv. for utskrevne vernepliktige i Forsvaret. De ulike satsene er økt med avrundet 4,5 pst. med virkning fra 1. juli 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006