Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 146/2005 av 2. desember 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (grensehandel) og kommisjonsavgjerd 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter)

St.prp. nr. 52 (2005-2006), Innst. S. nr. 168 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. S. nr. 168 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjenning av innlemming i EØS-avtala av elektrisitetsdirektiv II, gassmarkedsdirektiv II, forordning om grensehandel og kommisjonsavgjerd om europeisk gruppe av reguleringsstyresmakter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2006