Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Republikken Korea og en bilateral landbruksavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Korea, begge av 15. desember 2005

St.prp. nr. 55 (2005-2006), Innst. S. nr. 204 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 204 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til at EFTA-landene Norge, Island, Lichtenstein og Sveits inngår en frihandelsavtale med Sør-Korea og at Norge inngår en tosidig landbruksavtale med Sør-Korea. Disse avtalene vil bidra til økt handel med en av verdens store økonomier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006