Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)

St.prp. nr. 59 (2005-2006), Innst. S. nr. 220 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 220 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i å godta forordningen vedtatt av Europaparlamentet og EUs Råd om fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser. Forordningen er i hovedsak en kodifisering og videreutvikling av gjeldende Schengen-regelverk om grensekontroll som Norge allerede har gjennomført og praktiserer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006