Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2005

St.meld. nr. 11 (2005-2006), Innst. S. nr. 180 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2006 Innst. S. nr. 180 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), på grunnlag av en Stortingsmelding fra regjeringen og årsrapporten fra Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentariske forsamling. OSSE er den enste sikkerhetsorganisasjonen de alle europeiske land, innbefattet Russland og landene i Kaukasus, og land i Sentral-Asia, USA og Canada, deltar på like fot. OSSE har en viktig oppgave, særlig i forhold til fremme av demokrati og menneskerettigheter blant OSSEs 55 medlemsland og partnerland.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006