Samarbeidet i NATO i 2005

St.meld. nr. 16 (2005-2006), Innst. S. nr. 203 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 203 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet samarbeidet i NATO i 2005, på grunnlag av en stortingsmelding fra regjeringen og årsrapporten fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling. Regjeringen viste i sin melding til et forbedret samrabeid innen NATO i løpet av 2005, med politisk vilje til å styrke det transatlantiske forholdet. Norge har deltatt aktivt og støttet opp om NATOs nye engasjement og endrede oppgaver, samt spørsmål om utvidelse av medlemskap og forhold til land utenfor NATO.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006