Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Børge Brende, Line Henriette Holten Hjemdal og Gunnar Kvassheim om et felles norsk/svensk marked for grønne sertifikater for fornybar elektrisitet

Dokument nr. 8:21 (2005-2006), Innst. S. nr. 147 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gunnar Kvassheim, Ketil Solvik-Olsen, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 147 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Børge Brende, Line Henriette Holten Hjemdal og Gunnar Kvassheim om et felles norsk/svensk marked for grønne sertifikater for fornybar elektrisitet. Vedtaket ble fattet mot stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Vedtaket er senere opphevet ved ny behandling 29. mai 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2006