Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja Sjøli, Inge Lønning og Martin Engeset om endringer i regelverket for pleiepenger for å sikre like rettigheter for begge foreldre ved omsorg for tidlig fødte og syke barn

Dokument nr. 8:20 (2005-2006), Innst. S. nr. 127 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Inge Lønning, Martin Engeset, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. S. nr. 127 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt at et forslag fra Høyre, om endringer i regelverket for pleiepenger for å sikre like rettigheter for begge foreldre ved omsorg for for tidlig fødte og syke barn, vedlegges protokollen. I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen ber en samlet komite Regjeringen snarest mulig melde tilbake til Stortinget vedrørende nevnte problemstillinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2006