Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om utarbeidelse av en reiselivsmelding

Dokument nr. 8:23 (2005-2006), Innst. S. nr. 120 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.03.2006 Innst. S. nr. 120 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen om å utarbeide en stortingsmelding om en samordnet og målrettet strategi for norsk reiselivsnæring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2006