Statsministerens redegjørelse om situasjonen i forbindelse med aksjonene i utlandet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status