Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Wien 28. november 1995

St.prp. nr. 31, innst. S. nr. 155 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1996 Innst. S. nr. 155 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 26.03.1996