Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Peter Skovholt Gitmark, Trond Helleland og Torbjørn Hansen om å redusere kjøpsavgiftene på bil og legge om kjøpsavgiftene på bil til å være basert på CO2-utslipp, for å legge til rette for en sikrere og mer miljøvennlig bilpark

Dokument nr. 8:31 (2005-2006), Innst. S. nr. 143 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Peter Skovholt Gitmark, Torbjørn Hansen, Trond Helleland Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 143 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Høyre om å be Regjeringen fremme forslag om å redusere kjøpsavgiftene på bil samt legge om kjøpsavgiftene på bil til å være basert på CO2-utslipp i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007. Dette betyr at flertallet ikke ønsker pålegge Regjeringen å fremme slike forslag, uten at innholdet i forslagene som sådan forkastes. Flertallet ser det likevel som naturlig at Regjeringen kommer tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2007, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at Regjeringen i statsbudsjettet for 2006 varslet at den tar sikte på å legge frem en omlegging av bilavgiftene i en sikrere og mer miljøvennlig retning i statsbudsjettet for 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2006