Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Anne Margrethe Larsen om et utvekslings- og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge

Dokument nr. 8:36 (2005-2006), Innst. S. nr. 157 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Margrethe Larsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 15.05.2006 Innst. S. nr. 157 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en innstilling fra utenrikskomiteen om et forslag fra Venstre om et utvekslings- og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge. En samlet komite er positiv til at intensjonene i forslaget følges opp. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2006