Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik, Anders Anundsen, Kåre Fostervold og Bård Hoksrud om å etablere trafikksikkerhetshaller i Norge

Dokument nr. 8:38 (2005-2006), Innst. S. nr. 153 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Kåre Fostervold, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 153 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget besluttet at forslaget skal vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i Dokument 8-forslaget fra Fremskrittspartiet. Stortingets flertall viser imidlertid til at Rogalandsforskning skal evaluere erfaringene med trafikksikkerhetshallen i Rogaland. Evalueringen vil foreligge sent på høsten 2006. I den sammenheng bør det vurderes hvordan slike haller kan brukes, hvordan de eventuelt kan finansieres og også hvor mange haller det eventuelt er behov for i Norge. Dette bør gjøres før man innfører støtteordninger for etablering av slike haller.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2006