Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2006 i forbindelse med nye undersøkelser av fiskefartøyet "Westerns" forlis 6. februar 1981

St.prp. nr. 41 (2005-2006), Innst. S. nr. 129 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.04.2006 Innst. S. nr. 129 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bevilget 7 mill. kroner til kommisjonen som skal undersøke forliset 6. februar 1981 av fiskefartøyet "Westerns" .

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.05.2006