Landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministerens redegjørelser om tiltak i forhold til fugleinfluensaen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra landbruks- og matministeren

Saksgang

  1. Status