Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006

St.prp. nr. 42 (2005-2006), Innst. S. nr. 116 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.03.2006 Innst. S. nr. 116 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt av Stortinget. Tilleggsbevilgningen som gjaldt spesielle driftsutgifter, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold økte med totalt kr 376 500 000 til kr 696 500 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2006