Framlegg frå stortingsrepresentantane Hallgrim Berg og Kjellaug Nakkim om å oppheve forbodet mot kringkastingsreklame for livssyn og politiske bodskap

Dokument nr. 8:61, innst. S. nr. 217 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgrim Berg, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1996 Innst. S. nr. 217 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996