Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Kenneth Svendsen, Harald T. Nesvik og Robert Eriksson om at personer med opptjening av rettigheter i folketrygden beholder forholdsmessige rettigheter til uførepensjon også uten tre års forutgående medlemskap ved tilbakevending til Norge

Dokument nr. 8:50 (2005-2006), Innst. S. nr. 135 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.05.2006 Innst. S. nr. 135 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be Regjeringen, i tilknytning til budsjettforslaget for 2007 legge frem forslag til endringer i kravet om tre års botid før trygderettigher igjen inntreffer etter opphold i utlandet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2006