Forslag frå stortingsrepresentantene Petter Løvik og Øyvind Halleraker om å vurdere organisering av utbygging og drift av E 136 Ålesund - Oppland grense som offentleg privat samarbeid (OPS)-prosjekt utan bompengar

Dokument nr. 8:53 (2005-2006), Innst. S. nr. 185 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Løvik, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 185 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist forslag frå representantar frå Høgre om å vurdere organisering av utbygging og drift av E136 Ålesund-Oppland gr. som OPS-prosjekt utan bompengar. Stortingets fleirtal viser til at Regjeringa er i gang med utgreiing av prosjektfinansiering, og er opptekne av finansieringsmåtar for samferdselsprosjekt som sikrar lågast mogleg finansieringskostnader.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2006