Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum om oppnevning av en kommisjon for personvern

Dokument nr. 8:54 (2005-2006), Innst. S. nr. 201 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 201 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et Dokument:8-forslag fra Venstre om opprettelse av en personvernkommisjon. Et samlet Storting er enig i forslagets intensjon, men det ble ikke gjort vedtak om realiteten i forslaget., da Regjeringen vil vurdere saken nærmere og deretter legge den fram for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006