Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Arne Sortevik, Robert Eriksson, Harald T. Nesvik og Åge Starheim om å finansiere tilbygg ved Hopen videregående skole i Revidert nasjonalbudsjett

Dokument nr. 8:55 (2005-2006), Innst. S. nr. 156 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åge Starheim, Anders Anundsen, Harald T. Nesvik, Robert Eriksson Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.05.2006 Innst. S. nr. 156 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et privat forslag om å finansiere tilbygg ved Hopen videregående skole. Forslaget ble vedlagt protokollen på bakgrunn av merknader i komiteinnstillingen som bl.a. angikk 10 særskilte skoler for funksjonshemmede, rusmisbrukere mv og statsbudsjettet for 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2006