Tilleggsbevilgninger i 2006 knyttet til etablering av en ny krisestøtteenhet som skal bidra med støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering

St.prp. nr. 44 (2005-2006), Innst. S. nr. 139 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 139 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en tilleggsbevilgning på 28, 4 mill. kroner i 2006 knyttet til etablering av en ny krisestøtteenhet. Enheten skal bidra med støttefunksjoner til lederdepartement og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2006