Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ulf Leirstein, Hans Olav Syversen og Lars Sponheim om å opprette et forenklet regelverk for små aksjeselskaper

Dokument nr. 8:60 (2005-2006), Innst. S. nr. 194 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Jan Tore Sanner, Lars Sponheim, Ulf Leirstein Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. S. nr. 194 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist et forslag fra stortingsrepresentanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre om å opprette et forenklet regelverk for små aksjeselskaper.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2006