Forslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om å frita bioetanol (biobensin) til drivstofformål fra CO2-avgift, bensinavgift og alkoholavgift

Dokument nr. 8:63 (2005-2006), Innst. S. nr. 211 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 211 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge et forslag fra Venstre, om å be Regjeringen fremme forslag om å frita bioetanol til drivstofformål fra CO2-avgift, bensinavgift og alkoholavgift senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2007, protokollen. Bakgrunnen for dette er bl.a. at Regjeringen i St.meld. nr. 2 (2005-2006) varsler at den legger opp til at bioetanol som blandes med bensin i mindre mengder, blir fritatt fra CO2 -avgiften etter andel bioetanol i bensinen fra 1. januar 2007, og at Regjeringen i 2007-budsjettet vil komme nærmere tilbake til vurderinger av bruk og fremtidig avgiftslegging av alternative drivstoff i forbindelse med omleggingen av bilavgiftene. Det vises i denne sammenheng også til Stortingets behandling av Innst. S. nr. 205 (2005-2006).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006