Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Jan Tore Sanner, Petter Løvik og Bent Høie om regler som sikrer konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter

Dokument nr. 8:64 (2005-2006), Innst. S. nr. 175 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.05.2006 Innst. S. nr. 175 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet, gått imot et forslag fra Høyre om regler som sikrer konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter. Flertallet, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at det ikke er hensiktsmessig å foreslå regler nå uten å vurdere disse i en bredere sammenheng og uten at aktuelle alternativer vurderes. Flertallet viser også til at enkelte sektorer ikke egner seg for konkurranseutsetting.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2006