Endringar av løyvingar for 2006 under Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

St.prp. nr. 48 (2005-2006), pkt. 3, Innst. S. nr. 163 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. S. nr. 163 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot Fremskrittpartiets stemmer, vedtatt at Regjeringens forslag til endringer av bevilgninger for 2006 under Fiskeri-og kystdepartementet angående vederlag for laksekonsesjoner i Finnmark - skal vedlegges protokollen. Dette betyr at de foreslåtte endringer av premissene for utlysning og tildeling av laksekonsesjoner i Finnmark taes til etterretning.Variabelt vederlag gjør det vanskelig å fastslå inntekten på forhånd. Regjeringen vil derfor komme tilbake til evt.justering av bevilgningen ved nysaldingen høsten 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2006