Endringar av løyvingar for 2006 under Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

St.prp. nr. 48 (2005-2006), unntatt pkt. 3, Innst. S. nr. 155 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 155 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å bevilge 28 mill. kroner for å dekke kostnadene for ytterligere undersøkelser av vraket av ubåten "U 864" vest for Fedje i Hordaland. Ut fra de opplysninger som nå foreligger, må det legges til grunn at ubåten hadde en last på om lag 65 tonn kvikksølv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2006