Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St.meld. nr. 8 (2005-2006), Innst. S. nr. 225 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 225 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag til forvaltning av det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Forvaltningsplanen legger til rette for bærekraftig bruk av områdene og ressursene, for samfunnsøkonomisk lønnsom næringsvirksomhet og for lønnsom produksjon av olje og gass. Regjeringen har pekt ut særlig verdifulle og sårbare områder hvor det er etablert fastsatte rammer for petroleumsaktivitet, og som er tilpasset hensyn til økosystemene og annen virksomhet. Dette omfatter områdene fra Lofoten til og med Tromsøflaket, Eggakanten, kysten av Finnmark, iskanten, polarfronten og kystsonen omkring Bjørnøya og resten av Svalbard. Forvaltningsplanen skal oppdateres jevnlig - første gang i 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006