Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kenneth Svendsen og Øyvind Korsberg om at permitteringsordningen utvides til 42 uker, og at arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering reduseres til 5 arbeidsdager

Dokument nr. 8:67 (2005-2006), Innst. S. nr. 193 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Ulf Leirstein Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2006 Innst. S. nr. 193 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Fremskrittspartiet om at permitteringsordningen utvides til 42 uker, og at arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering reduseres til 5 arbeidsdager. Bakgrunnen for at forslaget ble vedlagt protokollen er at statsråden vil komme tilbake til Stortinget etter at han, i samarbeid med partene i arbeidslivet, har sett på ulike sider ved permitteringsregelverket, jf. anmodning fra komiteens flertall i Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005-2006).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2006