Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2005

Dokument nr. 5 (2005-2006), Innst. S. nr. 191 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2006 Innst. S. nr. 191 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ombudsmannsnemda for Forsvaret skal etter instruks fra Stortinget bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for Forsvarets personell og medvirke til å effektivisere Forsvaret. Stortinget har behandlet nemdas rapport for år 2005 og flertallet har gitt sin tilslutning til nemdas merknader og anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006