Forslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Olemic Thommessen om bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn med særlig fokus på barn og unges økte bruk av nye elektroniske media

Dokument nr. 8:74 (2005-2006), Innst. S. nr. 38 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Olemic Thommessen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. S. nr. 38 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn med særlig fokus på barns og unges økte bruk av nye elektroniske media. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2006