Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, Gunn Berit Gjerde, Lars Sponheim og André N. Skjelstad om å justere beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsveksten

Dokument nr. 8:76 (2005-2006), Innst. S. nr. 208 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunn Berit Gjerde, Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 208 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et privat forslag fra Venstres representanter Gunnar Kvassheim, Gunn Berit Gjerde, Lars Sponheim og André N. Skjelstad om å justere beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsveksten. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har Stortinget vedtatt å legge saken ved protokollen. Dette betyr at Stortinget ikke ønsker å be Regjeringen fremme forslaget, uten at saken på denne bakgrunn er forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006