Framlegg frå stortingsrepresentantane Marit Arnstad, John Dale og Magnhild Meltveit Kleppa om informasjonsordningar om EØS-avtalen og endringar i Stortinget sin forretningsorden med sikte på å auke Stortinget sin medverknad i EØS-saker

Dokument nr. 8:72, forslaga B, C og D, innst. S. nr. 252 for 1995-96,

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John Dale, Magnhild Meltveit Kleppa, Marit Arnstad Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1996 Innst. S. nr. 252 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1996