Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Per Ove Width, Kåre Fostervold, Per Sandberg og Arne Sortevik om fullstandard firefelts E18 fra Larvik til Telemarks grense

Dokument nr. 8:80 (2005-2006), Innst. S. nr. 219 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Kåre Fostervold, Per Ove Width, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 219 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist forslag fra Fremskrittspartiet om fullstandard firefelts motorvei med 26 meter bredde gjennom hele Vestfold.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006