Forslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad, Bjørg Tørresdal og Åse Gunhild Woie Duesund om tiltak mot menneskehandel

Dokument nr. 8:86 (2005-2006), Innst. S. nr. 55 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Bjørg Tørresdal, Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.11.2006 Innst. S. nr. 55 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om tiltak mot menneskehandel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006