Forhold vedrørende Innovasjon Norges tilskudd til oppstart av dørfabrikk i Årdal

Innst. S. nr. 239 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.2006 Innst. S. nr. 239 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forhold vedrørende Innovasjon Norges tilskudd til oppstart av dørfabrikk i Årdal. Innstillingen fra komiteen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006