Forbud mot reklame for livssyn og politiske budskap i fjernsyn

St.meld. nr. 18 (2005-2006), Innst. S. nr. 48 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 48 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Kringkastingsloven setter i dag forbud mot reklame for livssyn og politiske budskap i fjernsyn. Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen at det gjeldende forbudet fortsatt beholdes. Stortingets flertall, alle partier unntatt Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre støtter Regjeringen og opprettholder forbudet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2006