Forslag fra stortingsrepresentantene Asmund Kristoffersen, Heidi Sørensen og Ola Borten Moe om å oppheve Stortingets vedtak 22. mai 2006 ved behandlingen av Innst. S. nr. 147 (2005-2006) fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Børge Brende, Line Henriette Holten Hjemdal og Gunnar Kvassheim om et felles norsk/svensk marked for grønne sertifikater for fornybar elektrisitet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Heidi Sørensen, Ola Borten Moe Forslag fra (A), (V) og (SP)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved ny behandling av forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Børge Brende, Line Henriette Holten Hjemdal og Gunnar Kvassheim om et felles norsk/svensk marked for grønne sertifikater for fornybar elektrisitet har Stortinget vedtatt å oppheve vedtak av 29. mai 2006. Vedtaket ble fattet med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger