Forslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Inge Lønning og Trond Helleland om å gi legevaktbiler tillatelse til å kjøre i kollektivfelt

Dokument nr. 8:93 (2005-2006), Innst. S. nr. 9 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli, Trond Helleland Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 9 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i det aktuelle representantforslaget. Transport- og kommunikasjonskomiteen viser imidlertid i sin innstilling til uttalelse fra Samferdselsdepartementet i saken. I denne uttalelsen går det fram at ordning med tillatelse for legevaktbiler som utrykningskjøretøy kan nytte kollektivfelt, skal tre i kraft igjen. En prøveordning har tidligere vært gjeldende til 1. mars 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2006